Maklumat Am Mata Pelajaran
SMJ 2603 - Sains Bahan
PRA SYARAT
Kimia Asas
 
PENSYARAH
Nama Pensyarah No. Bilik Telefon E-mail
Norhayati Ahmad (Penyelaras) C23- 316 4635  
Noor Hashim Abd Hamid C25- 323 4639  
Astuty Amrin C23- 323 4645  
Dr.Esah Hamzah C23- 331 4746  
Marina Lias C23- 312 4647  
 
JUMLAH JAM PERTEMUAN 
45 jam
 
SINOPSIS


Sains Bahan merupakan bidang yang penting untuk menghubungkaitkan antara struktur dan sifat-sifat bahan. Pengetahuan asas ini perlu untuk seorang jurutera yang terlibat dalam rekabentuk sesuatu komponen dan produk supaya bahan yang paling sesuai digunakan. Matapelajaran ini akan memberikan kefahaman asas sifat bahan dan pemilihan yang sesuai dengan kegunaanya.

OBJEKTIF


Selepas mengikuti kursus ini, pelajar dapat:

  1. Memahami struktur dalaman bahan
  2. Mengetahui sifat-sifat bahan kejuruteraan seperti logam, serami, polimer dan komposit serta sara pengujiannya.
  3. Menghubungkaitkan struktur dan sifat-sifat bahan kejuruteraan.
 
PERANCANGAN KULIAH
MINGGU  TAJUK
1

- Pengenalan
- Struktur Atom
- Ikatan antara Atom

2 - Struktur kekisi dan sistem hablur
- Struktur hablur Logam
- Kiub Berpusat Jasad (BCC)
- Kiub Berpusat Muka (FCC)
- Heksagon Terdapat Rapat (CPH)
- Arah dan satah Kristalografi
3

- Pemejalan Logam
- Penukleusan homogen
- Penukleusan heterogen
- Perrtumbuhan (Pembentukan dendrid)
- Struktur Ingot dan tuangan
- Kecacatan Hablur
- Kecacatan titik
- Kecacatan isipadu
- Kecacatan satah
- Mekanisme Resapan

4

- Kehelan pinggir, skru dan bercampur
-Mekanisme ubah bentuk
- Gelinciran
- Kembaran
- Mekanisme Penguatan Logam
- Pengecilan saiz bijian
- Pengerasan larutan pepejal
- pengerasan terikan
- Pengerasan mendakan
- Kerja sejuk & Panas

5

- Sifat Mekanik dan Termonologinya
- Kekuatan
- Kekenyalan & Modulus
- Kekakuan
- Keplastikan
- Kelikatan
- Kemuluran
- Kekerasan
- Konsep Tegasan dan Terikan
- Tegasan dan Terikan Sebenar
- Pengujian Bahan
- Ujian tegangan
- Ujian Rayapan
- Ujian Hentaman
- Ujian Kekerasan

6 - Rajah fasa
- Larutan Pepejal
- Sebatian Antara / Pertengahan Logam
- Rajah Keseimbangan Fasa
- Pembinaan dan Pentafsiran Rajah Fasa
- Hukum Tull
7 - Sistem Keseimbangan Fasa Aloi Binary
- Sistem keboleh Larutan Pepejal Separa
- Sistem Keboleh Larutan Lengkap
- Sistem Ketakbolehlarutan
- Eutektik
- Peritektik
8 - Kelidi Karbon
- Besi Tulen
- Rajah Keseimbangan Besi-Karbon
- Rawatan Haba
- Sepun lindap
- Penormalan
- Lindap/ Pengerasan
- Pembajaan
9 - Rajah Trans formasi Masa-Suhu (TTT)
- Rajah Transformasi Pendinginan Berterusan (CCT)
10 - Pembajaan Martensif
- Pembajaan Austerit
-Kebolehkerasan Keluli.
11 - Besi Tuang
- Besi Tuang Putih
- Besi Tuang Kelabu
- Besi Tuang Boleh Tempa
- Besi Tuang Mulur
12

-Keluli Aloi
- Keluli Aloi
- Keluli laju Tinggi
- Keluli Alat
- Keluli Tahan Karat

13 - Pengerasan Permukaan
- Pengerasan Aruhan
- Pengerasan Bernyala
- Penyusukarbonan
- Pengkarbonitridaan / Pensianidaan
- Penitridaan
14 - Logam Bukan Feros
- Aluminium dan Aloinya
- Kuprum dan Aloinya
- Nikel dan Aloinya
- Zink dan Aloinya
- Bahan Galas
15 - Bahan Bukan Logam
- Polimer
- Seramik
- Komposit
16 Ulangkaji
17

Peperiksaan Akhir

 
PENILAIAN
Penilaian Peratus (%) 
3 Ujian 40%
3 Kuiz 10%
Peperiksaan Akhir 50%
JUMLAH 100%
 
RUJUKAN
  1. Callister W.D, 1983. " Materials Science & Eng.", John Wiley & Sons
  2. Smith W.F. 1990." Principles of Materials Science & Eng." , McGraw Hill.
  3. John V.B. 1993 ." Introduction to Eng. Materials." , MacMillan.
  4. Shackelford J.F. 1996. " Introduction to Materials Sc. For Engineers". 4th Editon . Prentice Hall
 
KEHADIRAN
Pelajar hendaklah mematuhi syarat kehadiran seperti yang tercatat dalam Peraturan Akademik universiti : 

(i). Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80 % daripada masa pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu mata pelajaran Hadir Wajib (HW) dan mana-mana Hadir Sahaja (HS)

(ii). Pelajar yang tidak memenuhi perkara di atas tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Markah sifar (0) akan diberikan bagi mata pelajaran yang berkenaan atau Hadir Gagal (HG) bagi mata pelajaran Hadir Wajib (HW).

(iii). Mata pelajaran hadir Sahaja (HS) akan digugurkan daripada transkrip sekiranya pelajar tidak memenuhi perkara (i) di atas.